Audyt w punktach
sprzedaży

Jakie korzyści płyną z audytu?

Efektywność obrotu produktów zależy od wielu czynników, na które możemy mieć wpływ poprzez audyt w punktach sprzedaży. Wykonywane przez nas badania dają pełen obraz indywidualnego procesu sprzedaży, dzięki czemu nasi klienci mogą lepiej kształtować ten proces lub egzekwować jego realizację według przyjętych przez siebie zasad i wartości. Audyty dostarczają wielu wręcz niezbędnych informacji w związku z produktem, wewnętrzną i zewnętrzną obsługą punktu sprzedaży, jak i potrzebami danego rynku. Jest to forma kontroli i weryfikacji działań wszystkich uczestników procesu sprzedaży, a zarazem wytyczne do wyznaczenia jego dalszych kierunków. Inwestując w audyt, dbamy o wizerunek marki i większe powodzenie naszego biznesu.

Audyty zawsze zlecane są w celu sprawdzenia i poprawy jakości sprzedaży, dlatego weryfikują efekty pracy na każdym etapie tego procesu. Podlegają im zarówno zadania przedstawicieli handlowych, pracowników obsługi punktu handlowego, jak i merchandiserów. Równe znaczenie w tym przypadku mają też badania konkurencji i opinii konsumentów. Dlatego nasza oferta audytu obejmuje zakresem każdą możliwą sferę wpływu na jakość sprzedaży. Przy tym systematyczność i sumienność naszej pracy przynosi natychmiastowe korzyści klientom. Wielu z nich po wprowadzeniu usprawnień rekomendowanych przez audytora, w ciągu pierwszych lat odnotowało nawet 30 proc. wzrost sprzedaży swoich produktów.

Usługa audytu obejmuje zarówno regularny monitoring punktów sprzedaży, jak i realizację zleceń na potrzeby projektów ad-hot. Zespół oddelegowywany do zadań audytorskich za każdym razem wyposażony jest w narzędzia obsługiwane przez programy, które umożliwiają szybki wykaz danych uzyskanych w rezultacie pracy. Przy tym sprawna organizacja czasu pracy audytorów pozwala nam przyjmować zlecenia zakrojone na dużą skalę, np. dotyczące wielu obiektów handlowych, kompleksowo sprawdzanych na potrzeby jednej firmy.

W zakres wykonywanych przez nas w ramach audytu czynności wchodzą:Korzyści z udziału zewnętrznej firmy w badaniach audytorskich

Prowadzenie badań audytorskich jest bez wątpienia potrzebne zarówno dużym koncernom, jak i mniejszym producentom, którzy chcą uzyskać przewagę nad konkurencją i wpłynąć na udoskonalenie procesu sprzedaży swoich produktów. Jednak tworzenie wewnętrznego zespołu audytorów jest mało opłacalne, chociażby z uwagi na nieregularną potrzebę wykonywania zadań tego typu i korzystania z ich rezultatów. Opcja zatrudnienia w tym celu zewnętrznej firmy jest więc bardziej racjonalna i mniej kosztowna.

Nawiązując współpracę z naszą firmą, otrzymują Państwo obsługę kompetentnych i dobrze przygotowanych do realizacji swoich zadań osób. Efektem ich pracy są wiarygodne informacje operacyjne, którymi można się kierować kreując dalszą indywidualną politykę sprzedażową. Otrzymane w wyniku badań dane dostarczają wiedzy m.in. na temat jakości ekspozycji, estetyki poszczególnych punktów handlowych, dostępności produktów, realizacji odgórnych promocji czy też potrzeb związanych z globalizacją i właściwym zareagowaniem na potrzeby lokalnych rynków.