Organizacja rekrutacji,
outsourcing i leasing pracowniczy w ramach
WorkService

Kapitał ludzki - jak pozyskać najlepszych pracowników?

Działalność każdej firmy opiera się na potencjale kapitału ludzkiego, dlatego dobór pracowników jest kluczowy dla sukcesów odnoszonych w biznesie. Jest to zadanie odpowiedzialne i czasochłonne, a niesie za sobą wiele obowiązków związanych z utrzymaniem i rozliczaniem pracownika. W branży FCMG, dla której głównie jesteśmy partnerem, jest wiele zadań, które można zrealizować na podstawie umów outsourcingu lub leasingu pracowniczego. Obie formy współpracy wchodzą w zakres naszych usług, podobnie jak wsparcie w organizacji rekrutacji oraz oferta headhuntingu. Wystarczy zaufać nam w tym obszarze działalności, aby pozyskać do swojego zespołu odpowiedzialne i kompetentne w swoich dziedzinach osoby, a jednocześnie dostosować warunki zatrudnienia do potrzeb swojej firmy.

Organizacja rekrutacji i headhunting

Efekt w sprzedaży uwarunkowany jest od umiejętności wyboru odpowiedniego kandydata na stanowisko agenta handlowego, merchandisera czy też badającego potrzeby i opinie konsumentów pracownika obsługi call center. Pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem czy też personelem obsługi punktów sprzedaży produktu, mają duży wpływ na realizację celów sprzedażowych firmy, którą reprezentują. Dlatego pozyskanie na te stanowiska osób o odpowiednich predyspozycjach i kompetencjach, to czasochłonny i wymagający proces, którego w żadnym wypadku nie należy realizować bez właściwego przygotowania.

Tylko poprzez duży wysiłek włożony w organizację i przeprowadzanie rekrutacji można wyłonić najlepszego kandydata na wymagane stanowisko. Najczęściej właściciele firm nie mają na to własnego czasu, jak również potrzeby wyłożenia środków na zatrudnienie wewnętrznego specjalisty ds. rekrutacji i selekcji pracowników. Dlatego świetną opcją jest zaangażowanie zewnętrznej firmy, a najlepiej naszych ekspertów od realizacji procesów rekrutacyjnych.

Dlaczego warto powierzyć nam to zadanie?

Ponieważ mamy ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu rekrutacji zespołów angażowanych do długofalowych i krótkich projektów sprzedażowych. Wybieramy kandydatów o najwyższym potencjale, dostosowanych do stanowiska umiejętnościach i dużym poczuciu odpowiedzialności. Pozyskujemy też specjalistów na stanowiska menedżerskie, związane m.in. z zarządzaniem pracą zespołów sprzedażowych i wpływające na efektywność działań poszczególnych pracowników. Wykonujemy te zadania poprzez staranne przygotowanie i przeprowadzenie standardowych procesów rekrutacyjnych oraz działania headhunterów, które precyzyjnie celują w wybór najlepszego pracownika.

Outsourcing sił sprzedaży

Kompleksowe wsparcie sprzedaży to główny atut naszej oferty usług, a jedną z form wsparcia jest proponowany outsourcing pracowniczy. Przejmowane przez nas zadania w tym zakresie to m.in. organizacja sieci przedstawicieli handlowych w opcji współdzielonej lub dedykowanej na wyłączność jednemu klientowi. Rekrutujemy zespoły sprzedażowe do realizacji krótkofalowych i długofalowych projektów. Za tą ofertą kryje się również przeprowadzenie szkoleń i wyposażenie przedstawicieli we flotę, niezbędne narzędzia i program CRM, jak również zarządzanie pracą i kontrola efektywności ich działań. Outsourcing przedstawicieli handlowych łączony jest z innymi usługami. Obejmuje m.in. raportowanie oraz optymalizację tras i czasu wizyt przedstawicieli w poszczególnych punktach handlowych. Wśród licznych korzyści, które wynikają z outsourcingu sił sprzedaży, wymienić można:


Outsourcing przedstawicieli handlowych to także świetna opcja dla firm, które chcą wesprzeć własne siły sprzedaży w okresach większego popytu na towar.

Leasing pracowniczy

Potrzeby takie jak tymczasowe zasilenie sił sprzedaży, przeprowadzenie akcji call center, audytów w punktach sprzedaży i inwentaryzacje w sieciach handlowych, można zapewnić poprzez zewnętrznych pracowników zatrudnianych okresowo na zasadzie „wypożyczenia” od innego podmiotu gospodarczego. Jest to tak zwany leasing pracowniczy, który zwalnia współpracujące z nami firmy z konieczności samodzielnego wyszukania kandydatów do jednostkowych działań.

Jako eksperci od wsparcia sprzedaży umiemy dostrzec potencjał ludzki w tym zakresie. Osoby, które zatrudniamy do poszczególnych zadań, mają odpowiednie predyspozycje i są świetnie do nich przygotowane, a za ich wyborem przemawia również duże doświadczenie. Czasami też potrzeba zabezpieczenia realizacji zadań w firmie wynika niespodziewanie. Dzieje się tak na przykład, gdy dotychczasowy pracownik z dnia na dzień musi pójść na zwolnienie. Leasing w takim przypadku jest najlepszą formą tymczasowego uzupełnienia braków kadrowych. Pozwala znaleźć zastępstwo w maksymalnie krótkim czasie i bez ryzyka złego wyboru pracownika

Outsourcing kadrowy

Outsourcing polega na przekazaniu wydzielonych czynności związanych z funkcjonowaniem firmy, podmiotowi zewnętrznemu. Jest to optymalna opcja dla osób, które szukają racjonalnych oszczędności w strukturach zatrudnienia lub nie mają aż takich potrzeb, aby tworzyć oddzielne stanowiska np. do obsługi kadrowo-płacowej. Tym bardziej, że kierowanie procesem zatrudnienia i rozliczania pracowników jest czasochłonne i może wiązać się z wieloma problemami. Dzięki przekazaniu obsługi kadrowej zewnętrznej firmie, możliwe jest skoncentrowanie uwagi na działaniach, które stanowią główny profil działalności.

Usługi outsourcingu kadrowego świadczone przez naszą firmę przynoszą wiele korzyści. Ich rezultatem jest bowiem zwiększenie efektywności prowadzonej przez naszych klientów działalności sprzedażowej. Wśród zalet tego rozwiązania wyróżnić możemy: