Czy Twoja firma ma problemy z pozyskaniem pracowników?

Od lat wspieramy firmy w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Dostarczamy pracowników produkcyjnych, magazynowych, inżynieryjnych. Współpracę rozpoczynamy od przeanalizowania sytuacji i oczekiwań firmy, umożliwia nam to chłodną ocenę, jakie są potrzeby pracodawcy, ilu pracowników należy dostarczyć, aby praca przebiegała sprawnie i efektywnie.

Dostarczani przez nas pracownicy są w pełni gotowi do wykonywania powierzonej im pracy – posiadają komplet badań lekarskich i przeszkolenie BHP, są również poinstruowani w związku z nowymi wytycznymi sanitarnymi odnoszącymi się do zagrożenia epidemiologicznego.

Zalety i możliwości płynące ze współpracy:


 • Łatwość w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Brak kosztów obowiązkowych badań lekarskich
 • Brak kosztów związanych z zapewnieniem ubrań i obuwia roboczego pracownikom
 • Możliwość stałego zatrudniania pracowników ze wschodu oraz Azji i Ameryki Południowej (Łacińskiej) również na terenie Niemiec
 • Brak zobowiązań z tytułu porozumień pracowniczych lub związkowych w okresie przestoju czy ograniczenia produkcji
 • Możliwość wprowadzenia 12-godzinnych zmian przy nagłym zapotrzebowaniu związanym ze zwiększoną liczbą zamówień
 • Możliwość redukcji długości zmian z 12 godz. na 8 godz. zachowując przy tym wszystkich doświadczonych pracowników
 • Ograniczenie liczby pracowników, z możliwością selekcji i wyboru najlepszych
 • Dostarczenie pracowników już na 3-miesięczne projekty, z możliwością przejęcia konkretnych pracowników po ustalonym czasie
 • Prowadzenie rekrutacji ciągłej, szybka i efektywna rekrutacja dopasowanych pracowników leży po stronie usługodawcy
 • Brak zobowiązań wobec pracowników w okresie przestoju czy ograniczenia produkcji
 • Brak kosztów wynikających z obowiązkowych szkoleń BHP dla pracowników
 • Możliwość czasowej redukcji etatu i oszczędności dla firmy